Välkommen till VVSIN - Administrationssidorna för RSK-nummer.
Här startar registreringen av RSK-nummer
För att inga obehöriga skall kunna lägga in uppgifter som inte är relevanta krävs användning av det användarnamn och lösenord som skickats till den person ni uppgivit som behörig från ert företag.


  
Har ni frågor om RSK-systemet och ansökningsförfarande, kontakta Kajsa Lindström, tel. 08 - 556 957 83 eller e-post
kajsa.lindstrom@vvsinfo.se


Skriv in din e-postadress och klicka på
skicka så kommer inloggningsuppgifter
till den e-postadressen.
E-post: